Evaluatie duurzame bereikbaarheid

09-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe is de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid tot stand gekomen en uitgewerkt en in hoeverre hebben de genomen maatregelen sinds de vaststelling van de kadernota duurzame bereikbaarheid bijgedragen aan het beleidsdoel?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘duurzame bereikbaarheid’ als resultaat van de afweging tussen de facetten economie, mens en natuur. Het beleidsdoel is de stad vanuit verkeer en vervoer zoveel mogelijk te faciliteren, zodat de stad zich kan ontwikkelen op woon-, werk- en voorzieningengebied. De Rekenkamercommissie Alkmaar heeft het bereikbaarheidsbeleid laten evalueren.
Rapport document