De decentralisaties doorgelicht. Eerste ervaringen van inwoners met de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

24-11-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000480
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe hebben betrokken inwoners de veranderingen in het sociaal domein (de drie decentralisaties) ervaren en zijn zij tevreden over de informatievoorziening daaromtrent?
Gericht op
Gemeentelijke organisatie
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft middels een enquete onder alle inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de decentralisaties onderzocht hoe de betreffende inwoners geinformeerd zijn over de veranderingen in het sociaal domein. Daarnaast is onderzocht hoe inwoners de informatievoorzieining beoordelen. Uit het onderzoek is een viertal aanbevelingen voortgekomen.
Rapport document