Doorwerkinsonderzoek Integriteit

19-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de aanbevelingen van de rekenkamer Leerdam in het onderzoek naar de borging van de integriteit uit september 2011 geïmplementeerd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In september 2011 heeft de rekenkamer een rapport naar de borging van integriteit in de gemeente gepresenteerd. Middels een quick scan wil de rekenkamer inzichtelijk maken wat de doeltreffendheid is geweest van het onderzoek.
Rapport document