Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

09-12-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld om binnen de gemeente Opmeer te werken met burger- en overheidsparticipatie en wat is daarbij de rol van de raad om burgerparticipatie bij beleid en intiatieven vanuit de samenleving in Opmeer tot een succes te maken?
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesfactoren van burger- en overheidsparticipatie, het uitgevoerde beleid in de gemeente Opmeer en de rol van de gemeenteraad. Het rapport geeft inzicht in veranderingen over betrokkenheid bij beleid (burgerparticipatie) en initiatieven van burgers (overheidsparticipatie). De RKC heeft raad en college aanbevelingen gegeven om burger- en overheidsparticipatie tot een groter succes te maken in Opmeer.
Rapport document