Rekenkamerbrief over transformatie in het sociaal domein (Transformatie-agenda en concept-Transformatieprogramma)

23-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Gericht op
Samenvatting
Rekenkamerbrief bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de transformatieslag, die moet gaan plaatsvinden in het sociaal domein. De rekenkamercommissie borduurt in de brief voort op het onderzoek ‘Zorgen voor de dag van morgen?’ van oktober j.l. (verder te noemen: onderzoeksrapport) en het raadsbesluit van 25 november 2014 dat uw raad daarover nam, meer specifiek de 15 aanbevelingen die uit het rapport werden overgenomen.
Rapport document