Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

01-03-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe hebben de provincies Gelderland en Overijssel vorm gegeven aan de revolverende fondsen op het gebied van energie en economie en hoe zien de provincies toe op de fondsen en het bereiken van de beoogde doel(groep)en?
Gericht op
Provincie Gelderland
Samenvatting
De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar twee fondsen: het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (€ 90,75 mln.) en de MKB-Kredietfaciliteit (€ 37,5 mln.). Hierbij zijn de benutting van de financiële middelen en de behaalde resultaten onder de loep genomen.
Rapport document