Meer dan een goed idee: samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

07-04-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002e6
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Publieke Versnellers
Onderzoeksvraag
Hoe tillen we gezamenlijk - bewoners, gemeenteraad, college, ambtenaren en RKC - de burgerparticipatie in Dordrecht naar een (nog) hoger niveau?
Gericht op
raadsleden
Samenvatting
Burgerparticipatie brengt een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de (leef)wereld van de initiatiefnemers blijken maatwerk, improvisatie en samenwerken belangrijke eigenschappen.
Rapport document