Samenwerking waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeenten in het BOWA (bestuurlijk overleg water AVG gebied)

15-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000426
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Welldra
Onderzoeksvraag
De rekenkamercommissie wil het Algemeen Bestuur (AB) met dit onderzoek inzicht geven in hoeverre: - doelen zijn gespecificeerd en behaald, - er sprake is van afbakening van taken van het BOWA en - of en hoe sturingsinstrumenten zijn ingezet. Daarnaast reikt de RKC discussiepunten aan die relevant zijn voor de kaderstellende, controlerende en sturende rol van het AB: - Welke relevante ontwikkelingen zijn er ten aanzien van de samenwerking? - Welke uitdagingen en kansen brengen de ontwikkelingen met zich mee? - Hoe robuust is de samenwerking en wat betekent dit op langere termijn?
Gericht op
Overheid
Samenvatting
Het betreft een rekenkameronderzoek naar het samenwerkingsproces van waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de inliggende gemeenten. Het onderzoek richt zich zowel op de samenwerking in het verleden (ex post onderzoek) als op de toekomst (ex ante onderzoek).
Rapport documenten