Rapport onderzoek wegbeheer

11-10-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002f8
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De scope van deze quick scan is het wegbeheer van gemeente Epe, oftewel het in stand houden van het wegenareaal. Onderzoeksvraag 1 : Wat is het gewenste kwaliteitsniveau van wegen in de gemeente Epe (beleidskader), eventueel met vergelijking naar andere gemeente n en welk budget is daarvoor benodigd? Onderzoeksvraag 2: Wat is de staat van de wegen in Epe (mogelijk afgelopen vier jaar in ogenschouw nemen en wat waren de kosten hiervan in vergelijking me t het budget)? Onderzoeksvraag 3: Welke informatie ontvang t de raad over het wegbeheer, welke mogelijkheden heeft de raad om op beleid en uitgaven bij te sturen en hoe heeft de raad dat de afgelopen vier jaar gedaan? Onderzoeksvraag 4 : Als toekomstverkenning : is het wegbeheer zoals de gemeente dat nu uitvoert (systematiek en in de praktijk) toekomstbestendig? Welke risico's zijn er of zijn te verwachten?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Het (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het gemeentelijk wegbeheer is onderzocht. Het wegbeheer neemt fors beslag op de financiën van de gemeente.
Rapport document