Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

05-12-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Veenendaal
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: LAgroup, Amsterdam
Onderzoeksvraag
Wordt de Cultuurvisie door het college en de culturele instellingen zodanig uitgevoerd dat de hoofddoelstellingen van de Cultuurvisie worden behaald? Zijn er al verbeterpunten te noemen?
Gericht op
Cultuur
Samenvatting
In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cultuur op de lange termijn naartoe wil.
Rapport document