Skip to main content

De rol van de raad in tijden van crisis

Datum van publicatie: 16-10-2021

Nu er een Tijdelijke wet COVID-19 is die ervoor zorg draagt dat in de pandemiebestrijding grotendeels kan worden teruggekeerd naar normale bestuurlijke verhoudingen liggen er meer mogelijkheden voor betrokkenheid van de raad.

Centrale onderzoeksvraag

‘Wat is de rol die de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch mag en wil vervullen in
(corona)crisistijden?’

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Derk Berends
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Crisislab