Skip to main content

Decentralisatie Waddenfonds

Datum van publicatie: 06-08-2012

In 2012 heeft de Noordelijke Rekenkamer samen met de Algemene Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer een beleidsbrief opgesteld. In deze brief worden lessen getrokken uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het beheer van het Waddenfonds door het ministerie. Wat werkt wel en wat werkt niet.
In het onderzoek is gekeken naar de wijze waarop het Rijk tot januari 2012 uitvoering heeft gegeven aan het Waddenfonds. In de beleidsbrief zijn aanbevelingen opgenomen aan de Provinciale Staten van Fryslân en Groningen voor de volgende uitvoeringsfase van het Waddenfonds.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de uitkomsten uit een onderzoek van de AR naar het beheer van het Waddenfonds door het ministerie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar