Skip to main content

Proces Bouwaanvraag gemeente Leerdam

Datum van publicatie: 01-09-2006

Het proces van een bouwaanvraag is onderzocht en vergeleken met aanvragen in gemeenten vergelijkbaar aan Leerdam. Er is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het proces in Leerdam doelmatig wordt uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hoe kan het begrip doelmatigheid specifiek voor het proces behandeling
bouwaanvraag worden geoperationaliseerd?
2. Welke normen zouden voor dit begrip gehanteerd kunnen worden?
3. In hoeverre voldoet het cluster aan de gestelde normen?
4. Welke mogelijke discrepantie kan geconstateerd worden tussen de
tweede en derde deelvraag en welke aanbevelingen kunnen worden
gedaan om deze discrepantie te verkleinen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O.Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf