Skip to main content

Restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland

Datum van publicatie: 11-06-2018

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Slaagt de provincie Zuid-Holland er via de subsidieregeling in om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd moeten worden? En wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door
Rekenkamer zelf