Skip to main content

De Mirandabad

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 02-04-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: De Mirandabad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘De Mirandabad’.

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

De rekenkamer onderzocht of voormalige dagelijks besturen van de stadsdelen Nieuw-West, West en Zuid de aanbevelingen hebben uitgevoerd, die de rekenkamer in 2010 deed in 3 onderzoeken over de expl…