Skip to main content

Jeugdteams

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 12-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Jeugdteams

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jeugdteams’.

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; h…

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet onderzocht de rekenkamer in hoeverre de gemeente voldoende rekening houdt met kansen en risico’s.