Skip to main content

Ligne

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-07-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Ligne

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ligne’.

Feitenrelaas Ligne

Het project Ligne, een multifunctioneel gebouwencomplex, is een complex beleidsdossier dat bestaat uit veel deelaspecten. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft op hoofdlijnen onderzocht wat d…