Skip to main content

Rekenkamer

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 24-03-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Tag: Rekenkamer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rekenkamer’.

Effect van de rekenkamerrapporten in de raadsperiode 2010 – 2014

De Rekenkamer heeft in de periode van 2010 tot en met begin 2014 een aantal onderzoeken uitgevoerd en daarover rapporten uitgebracht. Met dit onderzoek is nagegaan of deze rapporten effecten hebben…