Resultaten "De Drie Vragen" over intercollegiaal contact (2011)

15-12-2011 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
In november 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg in het kader van “De Drie Vragen” weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over intercollegiale contacten. De respons was groot deze keer, 148 leden hebben de enquête ingevuld, oftewel 62% van de leden. De vormen van intercollegiaal contact waar de meeste respondenten behoefte aan hebben zijn themabijeenkomsten en workshops (80%), netwerkbijeenkomsten (68%) en de Kringen van de NVRR (52%).
Publicatie document