Van grondexploitatie naar sturingsinformatie

02-09-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004ec
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de juiste spelregels m.b.t. de informatievoorziening aan de raad op de juiste wijze gevolgd? Zijn de door de raad ontvangen, of aan de raad gepresenteerde stukken inhoudelijk van goede kwaliteit?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom grondexploitaties. Het gaat om de periode 2008-2012. Het onderzoek was een quickscan. De beoordeling van de kwaliteit is getoetst aan de hand van een selectie van twee grondexploitaties. Het onderzoek is uitgevoerd in twee stappen: deskresearch en kwalitatief onderzoek door diverse interviews met betrokkenen.
Rapport document