Informatieveiligheid - provincie Noord-Holland

20-07-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie Noord-Holland de informatieveiligheid voldoende geborgd?
Gericht op
Provincie Noord-Holland
Samenvatting
Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in dat informatie alleen door de juiste personen is te zien en te gebruiken. Ook moet informatie volledig, juist, actueel en op het juiste moment toegankelijk zijn. Er kunnen maatregelen worden genomen op de aandachtsgebieden Mens & organisatie, ICT en Basisinfrastructuur om de informatieveiligheid te bevorderen. Met deze maatregelen kunnen organisaties de risico’s op het gebied van informatieveiligheid tot een acceptabel niveau terugbrengen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de vier Randstedelijke provincies de informatieveiligheid voldoende hebben geborgd.
Rapport document