Schoon genoeg? : het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

05-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c11700034e
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Onderzoek naar de uitwerking van het Lelystadse beleid voor huishoudelijke ondersteuning in de dagelijkse praktijk van kwetsbare inwoners. Sluit het beleid wel goed aan bij wat er nodig is om inwoners die dat nodig hebben op verantwoorde wijze langer zelfstandig thuis te laten wonen?
Gericht op
College
Samenvatting
In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid voor huishoudelijke ondersteuning in de dagelijkse praktijk van inwoners de gewenste effecten heeft, oftewel: of het in voldoende mate bijdraagt aan de zelfredzaamheid van inwoners en mogelijkheden van Lelystadse inwoners om te participeren in de samenleving. Ook wil de rekenkamer weten of de gemeente Lelystad voldoende waarborgen heeft en voldoende (keten)regie en toezicht houdt op de huishoudelijke ondersteuning. De rekenkamer Lelystad wil met dit onderzoek de raad adequaat toerusten op de dialoog en besluitvorming over huishoudelijke ondersteuning in de raad.
Rapport document