Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

05-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre worden subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteed?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevreden zijn over de facilitering door de gemeente.
Rapport document