Skip to main content

Camping de Scheleberg

Datum van publicatie: 11-01-2008

De Rekenkamercommissie kreeg van inwoners het signaal dat op het terrein van camping De Scheleberg illegaal bomen worden gekapt. Op verzoek van de inwoners en in het belang van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar de vergunningverlening.

Centrale onderzoeksvraag

Is de aanvraag van de vergunning voor het kappen van bomen op het terrein aan de Immenweg 15 te Lunteren door de gemeente op correcte wijze behandeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf