Skip to main content

Binnenstad

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Binnenstad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Binnenstad’.

Project 1012: een onderzoek naar de aanpak van de Amsterdamse oude binnenstad

Hoewel onder meer verbeteringen in de openbare ruimte en stijgende vastgoedprijzen aanwijzingen zijn voor een economische opwaardering, heeft deze opwaardering niet geleid tot het gewenste diverse …

Aandacht voor leegstand. Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderende retailmarkt

N.a.v. de veranderende retailmarkt, leegstandscijfers en herijking van het detailhandelsbeleid is in 2016 onderzocht wat de gemeente doet om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en bestri…

Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinf…

Schiedam aan de Top

Onderzoek naar de winkelleegstand in de binnenstad van Schiedam. Gezocht is naar het moment dat de leegstand problematisch werd en wanneer en hoe de gemeente op de leegstand heeft gereageerd.

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl…