Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

07-11-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003ba
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: CAB Onderzoek en Advies, Groningen
Onderzoeksvraag
Wat is de effectiviteit van re-integratietrajecten die worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.
Rapport document