Skip to main content

Resultaten enquête Doorwerking

In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet
onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke wijze leden bezig
zijn met de doorwerking van hun rapporten, zowel in de verschillende vormen van
overleg als andere activiteiten. Dit is het samenvattend verslag van de uitkomsten. De
respons was weer groot, 120 leden hebben de enquête ingevuld, oftewel 50% van de
leden.